KONYA GAYRİMENKUL HUKUKU

KONYA GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATI

ANASAYFA >  KONYA AVUKAT
FAALİYET ALANLARIMIZ
 > KONYA GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATI

KONYA GAYRİMENKUL HUKUKU

KONYA GAYRİMENKUL HUKUKU AVUKATI

 • Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • İstihkak Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • İzale-i Şuyu Davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
 • Eser-istisna sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
 • Müteahhidin ayıba karşı sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklar
 • Ayıp ve zararın tespiti işlemleri
 • 2B yasasından doğan davalar
 • Ecrimisil davaları
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesi davası
 • Kentsel dönüşüm yasasından kaynaklı davalar

Anahtar Kelimeler: