KONYA İCRA VE İFLAS HUKUKU

KONYA İCRA VE İFLAS HUKUKU AVUKATI

ANASAYFA >  KONYA AVUKAT
FAALİYET ALANLARIMIZ
 > KONYA İCRA VE İFLAS HUKUKU AVUKATI

KONYA İCRA VE İFLAS HUKUKU

KONYA İCRA VE İFLAS HUKUKU AVUKATI

  • İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı takiplerin hazırlanması ve takibi
  • Haciz işlemlerinin gerçekleştirimesi
  • Konut , site, apartman aidat alacakları ,kira alacakları ve diğer alacakların icra kanalıyla tahsili
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
  • İtirazın kaldırılması davası ,tasarrufun iptali davası, menfi tespit davaları, itirazın iptali davası ,istirdat davaları,ihtiyati haciz davaları, iflas davaları, ihalenin feshi davaları,karşılıksız çek davaları , icra ceza davaları ve icra mahkemesinin görev alanına giren tüm davaların açılması ve takibi
  • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi
  • Borçlu ile alacaklı arasında anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek

Anahtar Kelimeler: