KONYA MİRAS HUKUKU

KONYA MİRAS HUKUKU AVUKATI

ANASAYFA >  KONYA AVUKAT
FAALİYET ALANLARIMIZ
 > KONYA MİRAS HUKUKU AVUKATI

KONYA MİRAS HUKUKU

KONYA MİRAS HUKUKU AVUKATI

 • Veraset İlamının alınması
 • Tenkis davaları,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,
 • Malvarlığın tespiti davası,
 • Terekenin yönetilmesi davası,
 • Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Davası,
 • Mirasın reddi davaları,
 • Mirastan yoksun bırakılması davaları,
 • Vasiyetname,Miras sözleşmesi, Mirastan feragat sözleşmesi, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
 • Ölüme bağlı tasarrufların vasiyetname,miras sözleşmesi,mirastan feragat sözleşmesinin iptali davaları
 • Miras ortaklığının giderilmesi (izaleyi şüyu) davası
 • Saklı pay davası
 • Hileli satışların iptali
 • Miras Paylaşım Davası
 • Babalık Davası

Anahtar Kelimeler: