KONYA TİCARET HUKUKU

KONYA TİCARET HUKUKU AVUKATI

ANASAYFA >  KONYA AVUKAT
FAALİYET ALANLARIMIZ
 > KONYA TİCARET HUKUKU AVUKATI

KONYA TİCARET HUKUKU

KONYA TİCARET HUKUKU AVUKATI

 • Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi.
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanması.
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi.
 • Sermaye artışı veya azalışı işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
 • İhtiyaca ve projeye uygun olarak nitelikli ve spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası.
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması.
 • Özsermaye tespiti davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması.
 • Şirket yöneticilerine cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Şirket yöneticilerine işçi-işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Şirket yöneticilerine şirket varlıklarının devri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Konkordato için hukuki hizmet verilmesi.
 • İflasın ertelenmesi davası açılması ve takibi.
 • Haksız rekabet davalarının açılması ve takibi.
 • Şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi.
 • Şirket tasfiyesi sürecinde hukuki bilgilendirme.

Anahtar Kelimeler: